Author Topic: การนับลูกดิ้น  (Read 21245 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

burin

  • คุณแม่ตั้งครรภ์
  • *
  • Posts: 41

  • พลังน้ำใจ 3
    • View Profile
การนับลูกดิ้น
« on: November 10, 2010, 12:04:52 pm »
การดิ้นของทารกมีความสำคัญมากในการบ่งบอกถึงสุขภาพของทารกในครรภ์ ซึ่งคุณแม่สามารถรับรู้ได้ถึงการดิ้นของทารกครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 16-20 สัปดาห์ ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ ทารกจะมีการดิ้นในรูปแบบต่างๆกัน โดยทารกจะดิ้นดีมาก แต่เป็นการดิ้นที่ระบบประสาทมีการประสานกันน้อยมาก ในระยะหลังของการตั้งครรภ์ การดิ้นของทารกจะมีการประสานกันมากขึ้น

ทารกในครรภ์จะมีช่วงหลับและตื่นไม่ตรงกันกับมารดา ช่วงระยะเวลานอนหลับของทารกต่อรอบนาน 20 นาที ถึง 2 ชั่วโมง นอกจากนี้แล้วทารกในครรภ์ยังมีการดิ้นในแต่ละช่วงเวลาของวันไม่เท่ากัน โดยพบว่าทารกจะดิ้นมากระหว่างเวลา 21.00 - 01.00 น และจะดิ้นมาก เมื่อมารดารับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ

องค์ประกอบที่มีผลต่อการดิ้นของทารกในครรภ์ ได้แก่ ระดับกลูโคสในเลือดมารดา มื้ออาหารที่มารดาได้รับ เสียงภายนอกที่มากระตุ้น อาชีพมารดา และ ความสนใจของมารดาต่อการดิ้นของทารก

1 ความสำคัญของการนับทารกดิ้นในครรภ์
การที่ทารกดิ้นน้อยลง มักเกิดร่วมกับภาวะขาดออกซิเจนจนเรื้อรังและอยู่ในภาวะอันตราย ทารกดิ้นน้อยลงหรือหยุดดดิ้นจะพบเป็นเวลาประมาณ 12-48 ชั่วโมง ก่อนที่จะเสียชีวิต ดังนั้นการนับทารกดิ้นจะช่วยในการตรวจค้นคว้า หรือแก้ไขภาวะที่อาจทำให้ทารกเสียชีวิต การที่คุณแม่รู้สึกว่าทารกดิ้นดีแสดงว่าสุขภาพของทารกในครรภ์ยังดี แต่ถ้าคุณแม่รู้สึกว่าทารกในครรภ์ดิ้นน้อยลงนับเป็นสัญญาณอันตรายต้องรีบมาพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไปว่าทารกในครรภ์มีสุขภาพไม่ดีจริงหรือไม่

2. ควรเริ่มนับทารกดิ้นในครรภ์เมื่อใด
คุณแม่ควรนับการดิ้นของทารภในคคภ์ เมื่อตั้งครรภ์ประมาณ 28 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นกับภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบระหว่างตั้งครรภ์
 
3. วิธีการนับการดิ้นของทารกในครรภ์
 
เริ่มนับทารกดิ้นในครรภ์ตั้งแต่ 9.00 น โดยนับครบ 10 ครั้งใช้เวลาในการนับประมาณ 10-12 ชั่วโมง ถ้านับได้ 10 ครั้งขึ้นไปถือว่าทารกปกติ คุณแม่ควรนับและบันทึกการดิ้นของทารกแต่ละครั้งลงตารางการนับเด็กดิ้น โดยลงเวลาที่เริ่มนับ เมื่อทารกดิ้นแต่ละครั้งให้บันทึกไว้จนครบ 10 ครั้ง ถ้าครบ 12 ชั่วโมงแล้ว ทารกดิ้นไม่ถึง 10 ครั้ง ให้รีบมาพบแพทย์ทันที
 
4. ข้อแนะนำสำหรับมารดาในการนับและบันทึกการดิ้นของทารก
4.1 ลักษณะการดิ้นของทารก คือทารกเตะ ทารกยืดตัว ทารกบิดตั
4.2 ท่าที่ดีที่สุดในการรับรู้ถึงการดิ้นของทารก คือท่านอนตะแคงซ้าย
4.3 ขณะบันทึกคุณแม่ควรอยู่ในที่ที่เงียบ เพราะจะทำให้มีสมาธิในการรับรู้ถึงการดิ้นของทารกได้ดี
4.4 ต้องบันทึกการดิ้นของทารกทุกวัน
4.5 โปรดนำแบบบันทึกการดิ้นของทารกมาให้แพทย์หรือพยาบาลดูทุกครั้งที่มาฝากครรภ์
 
5. วิธีนับลูกดิ้น ถ้ามีเวลาให้สังเกตการดิ้นของลูกวันละ 2 ครั้ง
5.1 ครั้งแรก ในตอนเช้าในขณะที่คุณแม่ยังไม่มีงานอะไรมากนัก
5.2 ครั้งที่สอง ในตอนเย็น หรือ ในตอนค่ำๆ ขณะที่ลูกน้อยเคลื่อนไหวแรง
เริ่มจับเวลาแล้วนับดูว่า ลูกน้อยดิ้นครบ 10 ครั้ง ในเวลาเท่าใดแล้วจดเวลาเอาไว้ (จำนวนครั้งของการดิ้นจะนับรวมทั้งการเตะ เอาศอกมากระทุ้ง การบิดตัวของลูกน้อย) บางรายลูกจะดิ้นครบ 10 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที ก็ไม่ต้องกังวลว่าผิดปกติอาจจะเป็นวันที่ลูกดิ้นมาก ถ้าลูกดิ้นไม่ถึง 10 ครั้งใน 1 ชั่วโมง ให้คุณแม่ดื่มนมหรือทานอาหารว่างแล้วนอนพักเริ่มนับการดิ้นของลูกน้อยใหม่ ถ้าในชั่วโมงลูกยังดิ้นไม่ครับ 10 ครั้งให้นับต่อไปและจดไว้ว่าดิ้นครบ 10 ครั้งในเวลากี่ชั่วโมง
5.3 ถ้าหากครบ 12 ชั่วโมง แล้วลูกยังดิ้นไม่ครบ 10 ครั้ง คุณแม่ต้องรีบไปพบแพทย์ แพทย์อาจจะใช้เครื่องฟังเสียงหัวใจหรือตรวจอัลตราซาวด์ หรือใช้เครื่องตรวจสภาพของลูกน้อยในครรภ์ เพื่อดูความผิดปกติหรือไม่ต่อไป 

 

การตั้งครรภ์ | กินดีอยู่ดี | แม่และเด็ก | ตั้งครรภ์ | กลูต้าไธโอน | คอนโด